Vi är skyldiga våra barn

Vi är skyldiga våra barn en snabb och bestämd respons gällande klimatförändringarna.

Vi har idag en pågående klimatkatastrof där alla bidrag är viktiga för en övergång till 100 % förnybar energi.
Installation av nya biokraftvärmeverk, gärna med statligt stöd, är av yttersta vikt för att vi ska kunna avveckla kolkraft, fossilkraft och kärnkraft så snabbt som möjligt.
Basen för övergången till 100 % förnybar energi kommer att vara solkraft, vindkraft och biokraft men framförallt energieffektivisering. Det är
tyvärr ytterst få som känner till den mycket stora potentialen med energieffektivisering.

Det finns idag några företag som starkt bidrar till klimatproblemen: Vi har Cementa på Gotland, LKAB i Kiruna, Kubal i Sundsvall och PREEM i Göteborg. Strukturomvandlingar kan innebära att dessa klimatförstörare läggs ner och gällande PREEM att de lämnar landet.

Gällande solceller ligger idag återbetalningstiderna mellan 4 och 7 år med det statliga stödet inräknat.
Utan statligt stöd ligger återbetalningstiderna runt 10 år. Eftersom solcellerna håller minst 40 år är installation av solceller samhällsekonomiskt mycket lönsamt.
Klimatekonomiskt är solceller ännu mer lönsamt.

Det många inte vet är att solceller inte behöver värme utan endast ljus. Solceller är effektivare när de är kalla.
Eftersom solenergin är den billigaste energikällan när väl energiproduktionsapparaten är installerad är solenergin en naturlig baskraft.
Den solcellsel som inte används direkt lagras idag automatiskt som vattenkraft i våra stora magasin. Sedan används den istället på kvällen, natten eller nästa morgon. Framöver kommer olika typer av batterier komplettera vattenkraften som energilager.
Ovanpå solkraften kommer de näst billigaste energikällorna vindkraften och vattenkraften att agera baskraft nummer två.
Som toppkraft kommer olika biobränslebaserade energikällor att verka.
Ett rimligt scenario för 2040 är att solkraften kommer att producera ungefär 40 TWh och vindkraften ungefär 80 TWh per år samt vattenkraften ca 75 TWh per år och biokraften den resterande erforderliga energimängden.
Detta betyder att Sverige då kommer att exportera stora energimängder till kontinenten.

Du är skyldig ditt barn att bidra med allt du kan för att Sverige idag ska gå i rätt riktning.

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Bilden Förtjänar en bättre framtid

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.