Ulla Sandborgh går, Svk:s kultur består

Micael Byden Foto Regeringen

Valet av den nya generaldirektören för Svenska kraftnät blir oerhört viktigt för Sveriges energiframtid. Dagens regeringsunderlag och dagens regering har en förnybar agenda men tycks inte lyckas övermanna motståndet från ingenjörerna på Energimyndigheten, Svenska kraftnät, Elbolagen, Energiföretagen, Energimarknadsinspektionen, Trafikverket, Boverket, Statens Fastighetsverk, Ingenjörsvetenskapsakademin, IVL, EnergiForsk, m fl.

Till och med bland ett antal av energirådgivarna och i ledningen för föreningen Svensk Solenergi men även inom flera av vindkraftföretagen finns ett antal av dessa bakåtsträvande ingenjörer!

Räddningen för klimatet finns snarare att hämta ur folkdjupet, bland vanligt folk, från ”marknaden” och från ”klimatinfluencers”. Regeringen med miljöpartiet har under de fyra första åren inte lyckats göra något åt ”de bakåtsträvande ingenjörerna” och statens institutioner. Förmodligen beror det inte på avsaknad av vilja utan snarare brist på energikunskaper och vilja bland regeringstjänstemännen. ”De bakåtsträvande ingenjörerna” har förmodligen också tagit sig in sig på regeringskansliet.

Ingenting kommer att hända med Svenska kraftnät efter Ulla Sandborghs avgång. Kulturen sitter kvar i väggarna. De som jobbar kvar på Svenska kraftnät är till 99 % kärnkraftsanhängare. Det är sant. Så är det bara och de initierade vet detta. Jag har under två år i ett 10-tal artiklar skrivit att Ulla Sandborgh är okunnig och ej lämplig som Generaldirektör för SvK. En ny Generaldirektör för SvK måste ha en mycket stark agenda för energieffektivisering och förnybar el samt mycket hårda nypor. Den nye generaldirektören måste byta ut alla chefer och minst 60 % av tjänstemännen inom två år. Tjänstemännen måste då genomgå en hård lämplighetsprövning och omskolning för de som blir kvar. 

De senaste åren har vi som Generaldirektör för SvK haft en sexistisk och okunnig politiker som försökt göra sig populär bland ingenjörerna och en svag och okunnig kvinna som gynnat vänner och bekanta. Nu måste det bli en generaldirektör som är en kombination av tre personer: Sveriges nuvarande militära överbefälhavare Micael Bydén , ETC:s Johan Ehrenberg och Svensk Vindkrafts Charlotte Unger Larsson.

Nästa alla som arbetar på SvK har tidigare arbetat på något av våra kärnkraftverk eller med elnätet på något av Sveriges elbolag.

Det betyder att den energipolitik som svenska folket röstat fram och som regering och riksdag vill ska genomföras framöver kommer att motarbetas på alla möjliga sätt.

Alla på SvK kommer att säga till regeringen: Nej, det går inte. Det är omöjligt. Det är mycket riskfyllt.

Varför kommer de att säga så?

Bakgrunden är att SvK:s ingenjörer är stordrifts-ingenjörer. För dem gäller att allt gällande energiförsörjningen ska ske i stora sammanhang, helst med kärnkraft och annars med stora kraftstationer och stora kraftledningar som får energi från stora vattenkraftstationer, stora kraftvärmeverk och stora vindkraftparker. Om allt får vara som det är idag så kan dessa ingenjörer jobba kvar som förr med samma förmåner som förr.

Därför kommer det bli svårt för regeringen att genomföra en riktig förändring.

Enda lösningen är att regeringen tar in en stor mängd egna riktiga experter. De kan absolut inte lita på vad SvK, elbolagen och kraftindustrin säger.

Regeringen vill minska energiförbrukningen, öka de förnybara energikällorna och förbättra klimatet.

Minskning av energiförbrukningen är ett rött skynke för
SvK, elbolagen och kraftindustrin.

Antag, som en hypotes, att elförbrukningen i Sverige skulle minska med 20%.

Då skulle SvK, elbolagen och kraftindustrin inte behövas i nuvarande form. Det skulle kunna jämföras med en revolution.

Därför bromsar SvK, elbolagen och kraftindustrin solceller och energieffektivisering allt de kan. Vindkraft är inte lika farligt för dem för vindkraft är ändå storskaligt. Idag satsar SvK, elbolagen och kraftindustrin ungefär 10 miljarder kronor på PR och reklam i olika former för att bromsa solceller och effektivisering.. SvK, elbolagen och kraftindustrin vill endast öka tillförseln av energi och då behövs fler stora kraftverk och fler stora elnät.

Har du någonsin hört ditt elbolag säga: Minska din elförbrukning med 10 % så får du 10 % rabatt på elpriset för all framtid! Nej, cheferna vill behålla jobbet, makten och förmånerna.

Du har hört och sett hur miljövänliga elbolagen är i reklamen. Allt är bluff men de vill behålla kunderna. Idag satsar de minst 10 miljarder kronor på reklamen. Verkligheten är dock en helt annan. Det enda elbolaget som inte bluffar är ETC-El men de är allt för små för att kunna påverka.

Hur kan de då få hållas? De har ingen konkurrens idag. Alla elbolagen har ungefär samma elpris. Det finns inget elbolag som säger: Hos oss får du 10 % lägre pris, rakt av, helt ärligt och utan bluff.

Konkurrensen är helt obefintlig.

Senaste nytt: Inside information inifrån Svenska kraftnät: Det är just nu chefskaos på SvK.

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

lars@suntoearth.se

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.