Till sist kommer du elda grenar på vardagsrumsgolvet.

Tänk efter före

Storsatsa på säkra och stabila energikällor

Dagens situation med en osäker elproduktion i Sverige tvingar oss att kraftigt öka utbyggnaden av säker och trygg elproduktion långt utöver dagens planer.

Annars står vi där plötsligt med elbrist och ransonering.

Problemet är att de stora elproduktionsanläggningarna i Sverige nu börjar få allvarliga ålderskrämpor. För att hålla igång dessa äldre anläggningar öser vi nu in likvida medel i en helt oförsvarbar omfattning. Ändå hjälper det inte. De oplanerade elavbrotten har ökat de senaste två åren och problemet kommer att bli mycket värre.

Det är inte bara de äldsta anläggningarna från 1970-talet utan även de nyaste från 1980-talet som börjar falera. Ventiler börjar läcka och skyddsplåtar spricker. Styrsystemen är ett av problemen. Den gamla elektroniken från 1970- och 80-talen är ”anno dazumal”. Knappt användbar och går inte att byta ut. Största problemet har vi nu med den nyaste anläggningen Oskarshamn 3.

Därför måste vi nu snarast storsatsa på kraftig utbyggnad av solkraft och vindkraft. Vi måste också omgående effekthöja vattenkraften rejält.

Dessutom måste förutsättningar för en snabb och kraftfull ökning av biokraften vidtas. Subventionerna för biokraften måste ökas rejält och det redan idag.

Allt detta kräver att både direkta och indirekta stödmedel och subventioner införs omgående av regering och riksdag.

Oskarshamn 3

Oskarshamn 3 tappade 823 MW den 12 januari kl 08 på morgonen och tvingades sänka effekten från 1450 MW till 650 MW.

Varför effektminskning OK3 mitt i vintern?

Oskarshamn 3 tappade 100 MW 11 jan och drog sedan dagen efter snabbt ner från 1350 MW till 650 MW.

Vattenfall påstår att det var planerad renovering av en ventil men inget elbolag vill stänga av fungerande kärnkraft mitt i vintern. Renoveringen var kanske planerad, men då från en dag till en annan.

De var naturligtvis tvungna att renovera ventilen. Annars hade de väntat till sommaren.

Renoveringen tog ett par dagar. När problemet uppstår håller Vattenfall helt tyst. När jag mailade en fråga om vad som hänt fick jag inget svar.

Idag den 23 januari kl 16 hände det igen. Oskarshamn 3 tappade på några minuter 1000 MW.

Vattenfall är helt tysta igen och svarar inte på frågor.

Problemet

Problemet är att när en reaktor tappar 1000 MW vid fel tillfälle blir vi kanske utan el i hela Götaland och Svealand. Elavbrottets varaktighet blir i värsta fall två veckor för uppåt en miljon bostäder. Till sist kommer du elda grenar på vardagsrumsgolvet.

Ringhals 2

Ringhals 2 fick i höstas problem med en generator och tvingades gå ner på halvfart tills reparationen. Generatorn ska nu bytas ut under tiden 10-28 april och under den tiden kommer Ringhals2 stå helt avställd. Innan Vattenfall bestämde sig för att byta ut generatorn funderade man under en månad på ifall man helt sonika redan då skulle stänga av Ringhals 2 för gott istället för att renovera och köra fram till avställningen i december 2019.

Forsmark 2

Forsmark 2 tappade i januari plötsligt effekten på grund av ett okänt fel.

Radioaktiv läcka i Ryssland stor som Harrisburg och Sellafield

Läckor från Tysklands riksdag visar att under hösten 2017 uppmättes plötsligt ovanligt höga nivåer i luften av det radioaktiva ämnet rutenium-106 i 31 europeiska länder.

Ryssland vägrade släppa in en forskningskommission till det misstänkta utsläppsområdet.

Strax utanför den stängda staden Oziorsk ligger kärnanläggningen Majak som pekas ut som en möjlig utsläppsplats av Frankrike.

Utsläppets omfattning motsvarade en femma på den sjugradiga INES-skalan.

Andra olyckor som klassificerats som en femma är reaktorbranden i Sellafield 1957 vilket ledde till förhöjda sköldkörtelvärden i Storbritannien samt Harrisburg-olyckan i USA 1979 då en reaktor totalförstördes i en härdsmälta.

Att det var i ett område söder om Uralbergen i Ryssland som utsläppet härstammade från slås fast i en omfattande rapport från den franska strålsäkerhetsmyndigheten IRSN. I rapporten nämns särskilt kärnanläggningen Majak, som ligger i den stängda staden Oziorsk, där man under 2017 arbetade med en cesiumisotop där det utsläppta ämnet rutenium-106 var en biprodukt.

Kärnkraftverksägares skadeståndsansvar vid atomolyckor höjs 

Kärnkraftverksägares skadeståndsansvar vid atomolyckor höjs till en miljard särskilda dragningsrätter (cirka 1,2 miljarder euro eller 11,8 miljarder kronor). Reaktorinnehavarna blir samtidigt skyldiga att teckna ansvarsförsäkringar för samma belopp. Statens så kallade särskilda statsansvar för denna grupp av olyckor upphör.

Japanska Hitachi stoppar nu bygget av en kärnkraftsreaktor i Storbritannien.

Anledningen är att bolaget misslyckats med att hitta privata investerare som vill vara med och finansiera bygget.
– Vi har beslutat oss för att avbryta projektet med utgångspunkt i den ekonomiska verkligheten som ett privat företag då det nu står klart att det krävs ytterligare tid för utveckla en finansiell struktur för Horizonprojektet och förutsättningarna för att bygga och driva kärnkraftsverket, skriver Hitachi i ett pressmeddelande. De höga initiala kostnaderna har nu satt käppar i hjulen.

Japanska Toshiba skrotade 2018 sitt brittiska kärnkraftsprojekt Nugen.

Föreläggande mot Ringhals

Strålsäkerhetsmyndigheten utfärdar ett föreläggande mot kärnkraftverket Ringhals. Anledningen är att myndigheten misstänker att vid ett rörbrott inne i anläggningen kan isoleringsmaterial komma in i kylvattnet och då förhindra nödkylning.
Ringhals ska senast den 10 juni 2019  visa att myndighetens misstankar är ogrundade.

Senaste sagan – Torvbrist i Sverige.

”Vattenfall driver en kraftvärmeanläggning i Boländerna i Uppsala. Vattenfall hade ett litet fint kollager i reserv. På grund av ”torvbrist” eldade Vattenfall istället upp reservlagret om 9 000 ton kol.

– Vi hoppades på att vi aldrig skulle behöva använda kolet men när den här situationen dök upp så hade vi inget val, säger Ulrika Jardfelt chef för Vattenfall Värme Sverige. Klimatsmart ursäkt Ulrika, då kunde ni ju elda upp kolet istället för att tvingas gräva ner det.

Det finns ingen torvbrist i Sverige.

Vattenfall ville inte bli sittande med Svarte Petter och beslöt köra slut på kolreserven för att inte framöver tvingas gräva ner kolet i marken.

Vindkraften och Svenska kraftnät

Vindkraftsutbyggnaden från år 2017 till år 2021 tillför nära 15 TWh och ersätter gott och väl de 10 TWh som försvinner när Ringhals 1 & 2 stänger.

Produktionskostnaden för ny landbaserad vindkraft ligger på under 40 öre/kWh. Produktionskostnaden för den nya kärnkraft som byggs i Storbritannien och Finland ligger på cirka 100 öre/kWh.

Svenska Kraftnät visar förhöjd risk för effektbrist, men räknar med tillgänglighetsfaktor 9 procent för vindkraften – trots att den legat mellan 15 och 37 procent under de timmar som elförbrukningen varit som högst de senaste tio vintrarna. Svenska kraftnät räknar inte heller med import och delar av den avtalade effektreserven. 

Svenska kraftnät, som just nu undersöks av Säpo, har fortfarande aldrig visat sina uträkningar. Var är transparensen?

Moderna vindkraftverk kan genom enkla åtgärder stötta elsystemet med både spännings- och frekvensreglering.

Problemet

Problemet ligger i osäkerhetsmomentet hos de kvarvarande sex reaktorerna efter 2020.

De sex håller redan på att rasa samman. Vi har läckage, sprickor, värmeproblem, elektronikproblem, kylproblem, ventilproblem, turbinproblem, generatorproblem, avfallsproblemet, strålningsriskerna och inte minst problemet med de paranoida på informationsavdelningen.

Lösningen

Politikerna måste nu öka takten rejält med subventionerna för sol, vind, biokraft och vattenkraft samt ännu viktigare öka takten gällande subventioner för energieffektivisering.

Idag ligger elförbrukningen i Sverige vid 138 TWh per år. Exporten är ett normalår 10 TWh.

Effektivisering och solceller är det viktigaste. Ett exempel:

Om vi som genom ett trollslag kunde bygga helt nya effektiva hus med solceller som ersättning för alla gamla hus skulle de nya husen producera så mycket el att nettoproduktionen av el från dessa hus skulle innebära att Sverige med helt nerlagd kärnkraft ändå kunde exportera 250 TWh el per år till övriga Europa.

Potentialen finns.

Öka nu takten.

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

lars@suntoearth.se

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.