Så fungerar solceller

Avesta 16,2 kW Lorex
Den solel som du inte använder hemma säljer du. Du får idag oftast spotpriset dvs ca 55 öre för varje kWh du säljer.
Du får skattereduktion med 60 öre per kWh för varje kWh du säljer.

Du får maximalt 18.000 kr i skattereduktion per år.
Det betyder att du ska sälja minst 30.000 kWh solel per år för att få maximal skattereduktion(60öre/kWh x 30.000 = 18.000 kr). För att få dessa 18.000 kr i skatteavdrag får du idag dock inte producera mer sol el än du gör av med idag. Det är elbolagen som lobbat fram denna solbromsande regel som borde tas bort snarast. Elbolagen borde vara förbjudna att kunna påverka i dessa frågor då de vill att du ska köpa så mycket av deras el som möjligt. Självklart borde du få skattereduktion för varenda kWh solel som du säljer.
Så sikta på att sälja minst 30.000 kWh solel per år.
Det betyder att du vill producera minst 40.000 kWh solel per år.
Det betyder att du ska installera så många solcellspaneler som är fysiskt möjligt.
Om taket inte räcker till – använd garagetak, uthustak, fasader eller ställning på tomten.
Varje solcellspanel har storleken 1,0 x 1,65 m och ger ca 280 W maximal eleffekt när solen är direkt riktad mot panelen.
Hundra solcellspaneler ger därför maxeffekten 100 x 280 W = 28.000 W.
Som tumregel producerar solcellspaneler med maximala eleffekten 28.000 W ungefär 28.000 kWh el per år.
För att producera 40.000 kWh solel behöver du 40.000 W maximal paneleffekt.
 Antalet solcellspaneler blir då 40.000/28.000 * 100 = 143 st.
Så om du installerar minst 143 solcellspaneler får du maximal skattereduktion och blir förmodligen självförsörjande på el.
Du producerar då mer solel än du själv använder.
Du säljer den solel som du själv inte använder till ditt elhandelsbolag.
 Du väljer själv det elhandelsbolag som ger  bästa priset för solelen.
Ditt elnätbolag är tvunget att gratis byta ut din elmätare mot en solelmätare.
Ditt elnätbolag är tvunget att ta emot all din solel.
Nästa steg är att investera i ett elbatteri men idag är batteripriserna för höga så det kan löna sig att vänta.
Idag kostar materialet för en komplett solcellsanläggning som kan producera 40.000 kWh per år ungefär 8.000 kr per 1.000 kWh årlig elproduktion.
Det innebär att materialet för en komplett solcellsanläggning som kan producera 40.000 kWh per år kostar 320.000 kr inkl moms.
Efter avdraget investeringsbidrag blir kostnaden mellan 224.000 kr och 272.000 kr beroende på investeringsbidragets storlek(15 % eller 30 %).
Du får också en ersättning från elnätbolaget för alla kWh du säljer till elhandelsbolaget för något som kallas nätnytta. Vattenfall betalar 6 öre per kWh för nätnyttan.
Nätnyttan innebär ersättning för att solelen som går ut på elnätet till andra elkunder delvis minskar de elnätförluster som elnätbolaget alltid har. Om solelen inte gick ut på elnätet skulle elnätägaren behöva köpa mer el från de stora elproducenterna för att täcka elnätförlusterna.
Du får också ersättning från elhandelsbolaget för Elcertifikat(Elcert) per såld kWh solel. Denna ersättning varierar mellan olika elnätbolag men är ofta ca 15 öre per kWh.
Du får också ersättning från elhandelsbolaget gällande ursprungsgarantier(UG)för såld solel. UG handlar om något öre per kWh.
Så nätnytta, elcertifikat och UG innebär sammanlagt en ersättning om ca 20 öre per såld kWh solel.
Ersättningen per såld kWh solel blir således spotpriset ca 55 öre, skattereduktionen 60 öre samt för nätnytta, Elcert och UG tillsammans 20 öre.Totalt blir ersättningen ca 135 öre per såld kWh solel.
Borlänge 45 kW Lorex
Hur mycket spar du med hjälp av den solel som inte säljs utan används i ditt hus direkt?
Det rör sig om ca 150 öre per kWh. Det du spar in genom egenanvändningen av solel är dels ditt spotpris som du betalar till elhandelsbolaget plus påslag. Ca 60 öre per kWh, dels energiskatten ca 34 öre och dels överföringsavgiften per kWh som du betalar till ditt elnätbolag ca 25 öre. 60 öre plus 34 öre plus 25 öre blir ca 119 öre. Sedan tillkommer 25 % moms på dessa 119 öre dvs 30 öre. Då hamnar vi på ca 150 öre.
Så såld el ger ca 135 öre per kWh i inkomst och egenanvänd el i huset ger 150 öre per kWh i besparing.
Det innebär att det är lite lönsammare att använda elen än att sälja den.
Vartefter energiskatten och elpriserna ökar blir det framöver mer lönsamt att själv använda solelen än att sälja den. Elbolagens fasta elavgifter kommer år 2019-2025 omvandlas till mer eller mindre rörliga varför det då förmodligen blir ännu mer lönsamt att använda solelen i egna huset än att sälja solelen.
Elbatteriet
Det är här som elbatteriet kommer in.
Vartefter den förnybara elen växer kommer elpriserna att variera mer än idag. Då blir det mer lönsamt att skaffa ett elbatteri. Redan i fjol varierade elpriserna mellan 3 öre och 187 öre per kWh.
Med ett elbatteri kan du lagra din solel som du producerar mitt på dagen till kvällen när elen är dyr och använda den då.
Med ett elbatteri kan du också köpa billig nattel, lagra elen i batteriet och använda elen på morgonen när elen är dyr.
Om det blåser mycket kan du också passa på att köpa billig el och lagra i elbatteriet.
Allt detta sköts automatiskt med en liten elektronisk box.
Det enda som behövs är att du har timtaxeavtal med ditt elhandelsbolag.
I framtiden kan det bli så att alla tvingas ha timtaxa. De som då är oroliga för skyhöga elräkningar kan teckna timtaxeförsäkring.
När alla har timtaxa kommer eleffektbehoven vid hög elbelastning sjunka rejält varvid risken för elbrist minskar.
Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth
lars@suntoearth.se
2 reaktioner på ”Så fungerar solceller

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.