Så dämpar vindkraften elpriset

Idag fredagen den 23 november 2018 är elanvändningen som den brukar vara. Vi använder el dygnet runt men vi använder mer el mellan klockslagen 06 och 22. Marknaden på NordPool sätter elpriset varje timme efter tillgång och efterfrågan. Elpriset sätts olika i de fyra elområdena SE1, SE2, SE3 och SE4. Förenklat är SE1 norra Sverige(Luleå), SE2 nedre Norrland(Sundsvall), SE3 mellersta Sverige(Stockholm) och SE4 sydligaste Sverige(Malmö). Marknaden sätter priset individuellt i de fyra elområdena.  Om det blåser någorlunda mycket över hela landet håller vindkraften ner elpriset överallt. Idag kommer det att blåsa bra i SE 1 och SE2 men i SE3 blir det dåligt med blåst och i SE4 blåser det riktigt dåligt.

Detta innebär att elpriset idag i SE1 och SE2 kommer att hålla sig relativt lågt för årstiden men framför allt jämnt över dygnet trots den vanliga högre elanvändningen mellan kl 06 och kl 22. Men eftersom det blåser sämre i SE3 orkar vindkraften inte hålla ner elpriset under tiden kl 06 till kl 19 när efterfrågan är högre. Särskilt under tiden kl 08-09 orkar vindkraften inte alls hålla emot prisökningen på grund av extra kraftig efterfrågan.

Eftersom det blåser dåligt idag i område SE4 syns vindkraftens påverkan tydligast. Där orkar vindkraften dämpa priserna fram till kl 06 men sedan höjs priserna rejält på grund av dagens efterfrågan och eftersom det är fredag fortsätter efterfrågan vara kraftfull ända fram till kl 21.

Vilka slutsatser kan man dra av detta?

Dels inser man att vi har för få vindkraftverk i  SE3 och SE4. Dels att SE3 idag får exporterad vindkraft från SE2.

Men viktigast att vindkraften, som till skillnad från vattenkraften inte kan spara på sin kraft, måste sälja kraften direkt till marknaden så snart den produceras. Detta ”säljtvång” innebär att marknadspriserna dämpas så snart det blåser bra. Eftersom vindkraften har små driftkostnader får vi då en prisdämpning.

Däremot skjuter elpriserna i höjden när det blåser dåligt och efterfrågan är hög, se de röda områdena.

 

NordPool   Vindprognos effekt MW samt elpris öre per kWh      
23 november 2018     priser avrundade    
           
öre/kWh MW öre/kWh MW öre/kWh MW öre/kWh MW
Kl SE1 SE1 SE2 SE2 SE3 SE3 SE4 SE4
00 – 01 51 265 51 687 51 83 51 69
01 – 02 51 289 51 799 51 76 51 66
02 – 03 51 298 50 918 50 75 50 65
03 – 04 50 317 50 1045 50 80 50 61
04 – 05 51 322 51 1115 51 90 51 63
05 – 06 52 379 52 1167 52 105 52 64
06 – 07 53 428 53 1300 58 126 74 69
07 – 08 52 462 53 1346 77 141 98 68
08 – 09 52 502 52 1358 94 142 107 70
09 – 10 52 532 52 1364 60 145 111 70
10 – 11 52 543 52 1362 56 150 98 73
11 – 12 52 549 52 1368 55 142 102 73
12 – 13 52 548 52 1377 55 135 101 71
13 – 14 51 546 51 1410 56 138 98 69
14 – 15 51 543 51 1450 54 155 97 64
15 – 16 51 547 51 1479 56 180 95 58
16 – 17 51 553 51 1478 60 204 100 50
17 – 18 50 563 50 1460 59 217 110 44
18 – 19 50 572 50 1456 54 224 97 42
19 – 20 50 578 50 1426 52 231 87 39
20 – 21 50 583 50 1406 51 242 76 37
21 – 22 50 587 50 1388 50 259 60 35
22 – 23 49 593 49 1397 49 273 55 32
23 – 00 49 600 49 1458 49 286 49 29
Totalt 11699   31014   3899   1381

 

Vad kan  då göras åt denna situation?

Förutom att förstärka stamnätet så att mer vindkraft kan exporteras från SE1 och SE2, där vindkraften är starkare, till SE3 och SE4, där elanvändningen är högre, kan man både enskild och i samhället i stort vidta åtgärder i SE3 och SE4 så att elanvändningen i de gula och framför allt de röda tidsintervallen flyttas till andra tider på dygnet genom sk förbrukarflexibilitet.

Det kan handla om installation av automatik som, utan komfortförluster,  stänger av en del av eluppvärmningen eller varmvattenberedningen under kortare perioder. Det kan också handla om installation av olika slag av energilager som elektriska batterisystem som laddas när elpriset är lågt(de gröna områdena) och som frigör energi(de röda områdena). På detta sätt spar vi  eleffekt för Sveriges effektbalans och samtidigt elkostnader för den enskilde. Sådan förbrukarflexibilitet kommer förmodligen att uppmuntras av samhället genom ökade prisskillnader.

 

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Bilden: Prisdämparen

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.