Plats 61-70 bland de 100 viktigaste inom energi, klimat och miljö i Sverige

Plats 61-70 bland de 100 viktigaste inom energi, klimat och miljö i Sverige.

Fram till årsskiftet berättar jag om de 100 viktigaste personerna inom  energi, klimat och miljö i Sverige under 2018. Men bara tio åt gången. Det kommer att handla om dem som verkligen gör nåt för klimatet. Listan består av folk som gör skillnad.

61. Thomas Sandberg ,ordförande Svensk Vattenkraftförening, kämpar för att de små vattenkraftstationerna ska få effektiviseras och byggas ut på ett miljövänligt sätt med främst fler fiskvägar. I dag uppgår den årliga elutvinningen från småskalig (<10 MW) vattenkraft till 4,3 TWh.  ”Föreningens uppfattning är att det finns potentialer att fördubbla den siffran genom att öka effektiviteten – utan att leda mer vatten genom turbinen – i de kraftverk som nu är i drift. Det görs genom en större turbin eller ännu hellre ytterligare en eller flera turbiner. Då tar man mer vatten, mer av de stora flödena som nu går vid sidan om. Genom återupptagen drift i de nedlagda kraftstationer som stoppats på senare år, då myndigheterna tillämpat en mycket tveksam tolkning av rättsläget, ökar den siffran ytterligare”

62. Soltechs vd xx ASRE Frederic Telander som säljer mer solceller i Kina än någon annan säljer solceller i Sverige. SolTech Energys solceller tillverkas i Kina och SolTech har märkligt nog ett dotterbolag i Kina, ASHRE, som är avsevärt större än moderbolaget. ASHRE bygger stora solcellsparker i Kina och företagsledningen räknar med att ASHREs solcellsparker i Kina om några år kommer att producera el till ett värde av en miljard kronor per år. Hur har de lyckats med detta? Svaret ligger i att SolTech Energys ägare Fredric Telander har mångåriga kontakter i Kina och åker ofta till Kina för att göra affärer. För att få in kapital tar ASHRE in pengar via obligationer med 8,75 % ränta.

63. Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Tidigare var han generalsekreterare för Svenska naturskyddsföreningen under 16 år. Han är utbildad agronom och miljöekonom, men har även studerat teologi. Svante Axelssons förslag för fossilfritt Sverige kritiseras av Johan Eherenberg för att vara för vaga.

64. Mia Simm, uthållig, ödmjuk och energisk energirådgivare på Energikontoret Storsthlm. Målgruppen för Mia Simm och Energikontoret Storsthlm är kommunerna, men även medborgare, företag och organisationer som vill bidra till hållbara energilösningar genom konkreta projekt och exempel. För kommunerna innebär ett välfungerande energikontor möjlighet att växla upp det lokala energi- och klimatarbetet. Mia Simm arbetar även med Energilyftet.

65. Bengt Drakenberg energirådgivare på Energikontoret Skåne hjälper privatpersoner, företag och organisationer i frågor som gäller energianvändning, energieffektivisering och klimatpåverkan. Bengt har arbetat med energifrågor över 30 år och ger allmänheten även råd på nätet hos Bli Energiklok.

66. Johan Öhnell grundare Solelkommissionen och delägare av Solcellskompaniet. Att investera i solceller är bland det bästa du kan göra för miljön, samtidigt som det idag är lönsamt, säger Johan. Vårt mål på Solkompaniet är att solel år 2030 ska stå för 10 procent av Sveriges elbehov och vara ett viktigt bidrag i omställningen till ett helt förnybart elsystem. Sammanlagt har vi nu installerat över 100 000 kvadratmeter solceller som producerar alldeles ren el hos Sveriges fastighetsägare och företag, säger Johan.

67. Per Ribbing är civilingenjör i Teknisk Fysik och har sedan många år ett starkt engagemang för miljö- och klimatfrågor och arbetar ideellt som styrelseledamot i Sveriges Vindkraftkooperativ samt i Det Naturliga Stegets yrkesnätverk Ingenjörer för Miljön och som VD för SwedeTrack Systems AB. Per Ribbing är styrelseledamot i Klimataktion och medlem i Gröna Bilister och har kört elbil sedan 1997 och anser att olika sorters el inte blandas i elnätet.

68. Jens Holm, miljöpolitisk talesperson för Vänsterpartiet, vill ha nybilsstopp för fossilbilar 2025, höjd flygskatt, att flyget får betala moms för sina resor, avskaffad skattebefrielse på bränsle, stopp till subventioner av flygplatser och framför allt kraftiga investeringar i det som är alternativet till flyget; tåget. Jens vill också ha ett mål för minskad köttkonsumtion och mer vegetarisk mat i våra skolor och särskilt stöd till växtbaserad mat. Jens vill ha nya placeringsregler för AP-fonderna som ska bygga på att alla fossila innehav ska fasas ut och ersättas med hållbara placeringar. Jens vill att försvarsmakten slutar motarbeta målet om 100 procent förnybar el genom att motsätta sig vindkraftsutbyggnad så ofta de kan. Trafikverket föreslår nya motorvägar trots att de leder till ökade utsläpp och slukar resurser från kollektivtrafiken och statliga Svedavia talar om att trefaldiga flygandet från Arlanda.

69. Anna Denell klok hållbarhetschef Vasakrona. Anna Denell och Vasakronan har jobbat ytterst målmedvetet för att integrera hållbarhetsfrågorna i det dagliga arbetet. Sedan 2008 har bolaget halverat energianvändningen, uppnått klimatneutralitet och 2010 lanserade man som första bolag i Sverige gröna hyresavtal – något som idag är branschstandard. 2014 blev Vasakronan det första bolaget i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume och 2013 gav man ut världens första gröna företagsobligation. Anna Denell tilldelades i april i år “2018 Greenbuild Europe Leadership Award”.

70. Uppsalahems hållbarhetschef Anna Freiholtz har arbetat med energibesparingsarbete­ som hittills gett 17 procent lägre energiförbrukning. Anna bidrar också till Uppsalahems satsning på förnyelsebara energikällor med eget vindkraftverk och egna solcellsanläggningar.

 

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

lars@suntoearth.se

Bilden Anna Denell Vasakronan

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.