Öppet brev till Maria Richtner tf vd Telge Energi

Hej Maria Richtner,

 

Varför vill du använda uttrycket ”Klimatsmart el”?

Konsumentverket har nu förbjudit företag att använda detta uttryck.

 

Jag har läst din insändare på Altinget.

Gällande Polarbröd får vi helt enkelt vänta tills Konsumentverket tar sitt beslut.

 

Men gällande klimatsmart el undrar jag vad det har med förnybar el att göra?

 

Med tanke på att Telge Energi satsar på förnybar el har jag haft en viss respekt för Telge Energi.

 

Min respekt för de flesta av elbolagen är annars mycket låg.

 

Mälarenergi får nu inte prata om klimatsmart el och det är mycket bra.

 

Uttrycket ”klimatsmart el” är ett försäljningsknep som elbolagen hittat på.

 

Det finns ingenting som heter klimatsmart el.

 

Om du Maria Richtner vill att Telge Energi ska växa måste du hoppa av ”klimatsmart”!

 

Det heter förnybar el eller solkraft, vattenkraft eller vindkraft.

 

”Klimatsmart” används av sådana som Vattenfalls Magnus Hall när han vill klumpa ihop förnybar el med kärnkraftsel. Han kallar denna el för ”klimatsmart el” eller ”fossilfri el”.

Jag har nu anmält både Pernilla Winnhed Energiföretagen och Magnus Hall Vattenfall till Konsumentverket för användande av uttrycket klimatsmart el i marknadsföringssyfte.

 

De flesta människor känner att ”klimatsmart el” är nåt diffust och konstigt och troligen kärnkraftsel.

 

Jag förmodar att du vill ha 100 % förnybar el eller hur?

 

Hoppa i så fall av ”klimatsmart” och säg förnybar el!

 

Anm. Maria Richtner vill inte svara på mina frågor. Nedan kan du se hennes artikel på Altinget.

 

 

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Klimatet kan inte vänta!

lars@suntoearth.se

Fotot: Obehöriga är mycket välkomna

 

Insändare på  Altinget:

”Maria Richtnér, Telge Energi, uppmanar Konsumentverket att tänka om.

DEBATT. Konsumentverket har fällt ett avgörande som innebär att företag inte längre får använda begreppet klimatsmart el i sin marknadsföring. Det är ett beslut som direkt påverkar Sveriges omställning mot förnybart, skriver Maria Richtnér, Telge Energi.

 

Av: Maria Richtnér
tf vd, Telge Energi

På samma sätt som en bankkund väljer att investera sina pengar i en bank med hållbara fonder, investerar elkunden i utbyggnaden av förnybart genom att välja ett elbolag som uteslutande jobbar med förnybar energi. Om vi vill att människor ges möjligheten att agera för en mer hållbar framtid, så måste vi också ge dem möjligheten att göra medvetna val.

Svenska Konsumentverket har nu fällt avgörande i ärendet gällande Mälarenergi, de får inte prata om klimatsmart el och snart kommer beslut om marknadsföringen av Polarbröds fyra vindkraftverk. Beslut som riskerar att tillintetgöra funktionen med ursprungsgarantier för elhandel, något som direkt påverkar Sveriges omställning mot förnybart.

Ursprungsgarantier förenklar elval

Ursprungsgarantier finns till för att elhandlaren ska kunna garantera ursprunget på den el som säljs, så att Sveriges befolkning i förlängningen enkelt kan göra ett ställningstagande för förnybar energi genom sitt val av elleverantör. Om Konsumentverket vill möjliggöra för människor att välja elproduktion från en viss källa, till exempel förnybart, kärnkraft eller fossilt är det ursprungsgarantierna som möjliggör detta val. Konsumentverkets beslut kommer att ge riktlinjer för hur miljöargument kan användas i marknadsföring för förnybart framöver.

Vi ser i dag en stor efterfrågan på elavtal med el från förnybara energikällor, det måste vi ta vara på. När efterfrågan ökar följer marknaden med och så också energiomställningen. Människor gör medvetna val hela tiden om det så gäller fairtradekaffe, ekologisk mat, närodlat med mera. Allt för att stötta utvecklingen i en mer hållbar riktning. Varför ska människor fråntas möjligheten att göra enkla klimatsmarta ställningstaganden på elmarknaden? Hur ska kunderna kunna navigera sig till hållbara val vad gäller energi om vi inte kan prata om var den kommer ifrån? Det blir som att orientera utan kompass och karta.

Bidrar till omställningen

Ursprungsgarantier är ett elektroniskt certifikat som visar hur elen är producerad och utfärdas för varje producerad megawattimme, lag (2010:601) om ursprungsgarantier för el. På så vis kan ett bolag som Telge Energi ta ställning för förnybart och köpa ursprungsgarantier från sol, vind och vatten och driva efterfrågan av förnybar energi. På så sätt påverkar vi också energiomställningen och utbyggnaden av förnybart.

Den som väljer Telge Energi som sitt elbolag ska kunna lita på att pengarna som betalar elräkningen går till produktion av förnybar energi, ingenting annat. De kan helt enkelt utöva sin konsumentmakt genom att välja bort smutsig el.

Elnätet är en enda stor mix av energi och det går inte att skilja på elektroner från olika energikällor, men de som aktivt väljer en viss typ av el i sitt elavtal gör det utifrån ett ställningstagande, och det faktum att pengarna inte går till produktionen av smutsig fossil energi.

Underminerad konsumentmakt

När vi skapade Smutselskollen.se för flera år sedan så ville vi bidra med kunskap och insyn i en diffus elmarknad där många aktörer kunde sälja smutsig el helt obemärkt, men det håller inte längre. Smutselskollen.se bidrog, och bidrar fortfarande till transparens och har satt press på en hel bransch att påbörja utfasning av fossilt och kicka igång omställningen mot förnybart. Hela syftet med en plattform som Smutselskollen.se blir värdelös utan ursprungsgarantier. Precis som det vi kallar konsumentmakt. Det blir tillintetgjort.

Konsumentverkets beslut i ärendet gällande Mälarenergi och Polarbröd kommer att ge riktlinjer för hur miljöargument får användas i marknadsföring framöver. Beslutet kommer påverka en hel branschs möjlighet att skapa förutsättningar för människor att göra hållbara val. Det är framförallt de stora elbolagen som blir vinnarna, medan Telge Energi och andra små aktörer som kämpar för omställningen mot förnybart kommer tvingas till munkavel.

Ursprungsgarantierna är själva fundamentet i Sveriges omställning till en förnybar
elförsörjning som gör det möjligt för människor att faktiskt efterfråga och få bevis på elens ursprung. Det har vi fått ett tydligt exempel på när statliga företag försvårar energiomställningen och istället säljer av sitt ansvar.

Viktigt med enkla val

Om Konsumentverket tror sig hjälpa människor genom att försvåra möjligheterna för dem att utöva sin konsumentmakt, så är de fel ute. Att enkelt kunna välja elbolag, som på riktigt vill påverka för att behålla en beboelig planet för mänskligheten. På vissa sätt jämställt med att rösta, utöva sin demokratiska rätt och skyldighet.

Nu kommer skillnaderna mellan bolagen att suddas ut och omställningen till förnybart riskerar att avstanna. Vill Konsumentverket vara ansvarigt för det?

debatt@altinget.se

 

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.