Klok analys av professor Bollen

 

Kommentar till artikel på Second Opinion:

Här har vi, kanske för första gången på Second Opinion,  en teknikneutral artikel om vår energiframtid.

Math Bollen skriver klokt om den framtida elenergiutvecklingen:

”Elnäten står inför stora utmaningar, men hur dessa kommer att gestalta sig vet vi inte än. Det enda säkra är att vi står inför en lång kunskapsresa” skriver Math Bollen, professor i elkraftteknik vid Luleå tekniska universitet.

 Math Bollen skriver:

”En rad utvecklingslinjer i samhället är nu i färd med att förändra förbruknings- och produktionsmönstren, vilket får direkta konsekvenser för elnätet. Ett exempel är övergången från luftledningar till jordkablar. Förenklat sker detta:

– Elapparaterna och belysningen blir energieffektivare, vilket minskar den högsta vinterförbrukningen. Andra energieffektiviseringsåtgärder, som bättre isolation av fastigheter, leder i samma riktning.”

Detta är helt korrekt. Att lägga elkablarna i marken minskar överföringsförlusterna markant då kablarna är isolerade vilket luftkablarna inte är.

Det dagligen pågående utbytet av elapparater mot nya effektivare minskar elanvändningen vintertid.

Samma sak med isolering av fastigheter som förbättrad fasadisolering, fönsterbyte och takisolering.

Math Bollen skriver också:

 ”Stängning av stora kärnkraftblock minskar risken för stora produktionsbortfall”

”Vind- och solkraftsproduktion är mer utspridd över landet än framför allt kärnkraften, och solkraften ligger närmare förbrukningen. Båda dessa faktorer bidrar generellt till ett stabilare system.”

Detta är naturligtvis självklart för de flesta men det skadar inte att få expert-omdöme i frågan.

Math bollen skriver:

”I städer och även i de flesta mindre samhällen finns det emellertid ingen teknisk eller ekonomisk anledning för en kund att koppla bort sig från elnätet.”

 Det är i huvudsak rätt men i vissa fall kan det för små elanvändare  kanske bli lönsamt då små elanvändare ibland betalar 10-20 kr per kWh enbart gällande nätavgiften.

 

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Bilden: Lagrad solenergi för våra djur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.