Förbättra elbolagens dåliga rykte genom minskat eleffektbehov och lägre elpriser

Sunshine Hometown

Sverige har i framtiden ett behov av mer eleffekt. Kärnkraften avvecklas och eleffektbehovet kan tillgodoses med mer vindkraft, solkraft, vattenkraft och biokraft, men bättre är att effektivisera bort eleffektbehovet.

Den finns ett utbrett missnöje med elbolagen i Sverige. Elnätbolagen anklagas för att sko sig ekonomiskt på abbonenterna och även elhandelsbolagen har dåligt rykte.

Eltaxornas utformning är idag omoderna och hindrar energieffektivisering då elnätbolagen utformat taxorna som i huvudsak fasta. Även elhandelsbolagen har delvis fasta avgifter.

Samtidigt finns en stark önskan om lägre elnätavgifter från konsumenterna. Elnätbolagens kunder vill också ha möjlighet att kunna minska sina elnätkostnader genom egna åtgärder som energieffektivisering och solceller.

Idag krymper inte konsumentens fakturor från elnätbolagen oavsett hur mycket konsumenten än sparar och effektiviserar.

Foto Mikael Evaldsson

Förslag: Det nya elsystemet

Det nya elsystemet skulle innebära att riksdag och regering förbjuder både elhandelsbolagen och elnätbolagen från att ta ut fasta avgifter.

Elnätbolagen tillåts i det nya elsystemet fakturera elnätabbonenterna lika mycket som idag men endast i rörlig form det vill säga per använd elmängd uttryckt i kilowattimmar.

Systemet med säkringar för den enskilda elanvändaren fortsätter som vanligt. Om konsumenten vill höja sina abonnerade säkringar flyttas konsumenten upp i en högre förbrukningsklass och får betala mer per förbrukad kilowattimme. Om konsumenten vill sänka sina säkringar flyttas konsumenten ner i en lägre förbrukningsklass.

Omläggningen till helt rörliga taxor bör kunna träda ikraft den 1 januari 2020 beroende på hur snart regering och riksdag tar beslut. Alla de partier som står bakom energiöverenskommelsen antas vara positiva till denna förändring då konsumenterna får lägre kostnader samtidigt som elnätbolagen får samma ersättning som tidigare.

Castellums nya solcellsanläggning

Situationen idag

För närvarande debiterar elnätbolagen en lägenhetsinnehavare i genomsnitt ca 1500 kr per år i fasta avgifter och ca 20 öre per kWh i rörliga avgifter vid 16 Ampere säkringar. Den genomsnittlige lägenhetsinnehavaren använder 2.300 kWh el per år. Den fasta debiteringen blir för lägenhetsinnehavaren i genomsnitt 65 öre per kWh. Det innebär att idag betalar varje lägenhet i genomsnitt 65 öre plus 20 öre totalt 85 öre per kWh. Den nya rörliga elnätavgiften blir då i genomsnitt ca 85 öre per kWh.

Husägaren med 16 Ampere säkringar betalar idag i genomsnitt ca 2000 kr per år i fasta avgifter och ca 20 öre per kWh i rörliga avgifter. Den genomsnittliga husägaren med 16 Ampere säkring använder ca 13.000 kWh per år. Den fasta debiteringen blir då ca 15 öre per kWh för husägaren i genomsnitt. Det innebär att idag betalar husägaren i genomsnitt 15 öre plus 20 öre totalt 35 öre per kWh för elnätet. Den nya rörliga elnätavgiften blir då ca 35 öre per kWh i genomsnitt för husägaren med 16 Ampere säkring.

Husägaren med 20 Ampere säkringar betalar idag i genomsnitt ca 3000 kr per år i fasta avgifter och ca 20 öre per kWh i rörliga avgifter. Den genomsnittliga husägaren med 20 Ampere säkring använder ca 20.000 kWh per år. Den fasta debiteringen blir då också ca 15 öre per kWh för husägaren i genomsnitt. Det innebär att idag betalar husägaren med 20 Ampere också i genomsnitt 15 öre plus 20 öre totalt 35 öre per kWh för elnätet. Den nya rörliga elnätavgiften blir då också ca 35 öre per kWh i genomsnitt för husägaren med 20 Ampere säkring.

Foto Leif Hogstam

Husägaren med 25 Ampere säkringar betalar idag i genomsnitt ca 6000 kr per år i fasta avgifter och ca 20 öre per kWh i rörliga avgifter. Den genomsnittliga husägaren med 25 Ampere säkring använder ca 30.000 kWh per år. Den fasta debiteringen blir då ca 20 öre per kWh för husägaren i genomsnitt. Det innebär att idag betalar husägaren med 25 Ampere i genomsnitt 20 öre plus 20 öre totalt 40 öre per kWh för elnätet. Den nya rörliga elnätavgiften blir då också ca 40 öre per kWh i genomsnitt för husägaren med 25 Ampere säkring.

För högre säkringar får debiteringen räknas fram på samma sätt.

Eftersom kostnaderna för att upprätthålla en välskött elnät varierar i landet får dagens aktuella elnätsavgifter vara utgångspunkten för varje elnätbolag vid beräkningen av de rörliga elnätavgifterna.

Det elpris som elhandelsbolagen idag debiterar ligger, beroende på hur många kilowattimmar du köper, mellan 50 och 90 öre per kWh före skatt och moms.

Som lägenhetsinnehavare kommer du med det nya elsystemet betala ca 90 öre plus ca 85 öre per kWh. Det blir totalt ca 175 öre per kWh före skatt och moms. Med energiskatt och moms inräknad betalar du totalt ca 273 öre per kWh i rörlig kostnad.

Foto Robert Paulsson ICA maxi Torp köpcentrum

Som husägare med mellan 16 och 25 Ampere säkring kommer du med det nya elsystemet betala ca 60 öre plus ca 35 öre. Det blir totalt ca 95 öre per kWh före skatt och moms. Med energiskatt och moms inräknad betalar totalt du ca 173 öre per kWh i rörlig kostnad.

Det nya elsystemet innebär att du betalar i runda tal mellan 173 och 273 öre per kWh.

Men du betalar inget annat i övrigt för elen. Inga fasta avgifter.

Vad innebär detta?

Det innebär att elnätsföretagen kommer att vilja uppmuntra dig till att energieffektivisera och spara el för då minskar samtidigt eleffektbehovet och därmed elnätbolagens kostnader.

Det kan till exempel innebära att du kan få reklam i brevlådan eller i mailen från ditt elnätbolag där de erbjuder dig 30 % rabatt på installation av bergvärmepump eller energilager med batterier.

Det kan innebära att fjärrvärmebolaget kan erbjuda dig 50 % rabatt på anslutningsavgiften.

Foto Mikael Marklund

Det innebär också att Svenska kraftnät inte behöver bygga ut elnäten lika mycket och att kolkraftverken, kärnkraftverken och kraftvärmeverken inte behöver köras lika mycket.

Nästa steg är att regering och riksdag tillsammans med berörda myndigheter snarast lägger om kursen så att de nya reglerna kan gälla från 1 januari 2020 eller allra senast från 1 januari 2021.

Oavsett vilken regering vi har är detta vad folket önskar. Lägre elkostnader.

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

lars@suntoearth.se

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.