Effektproblemet en chimär – Elbolagen inte kompetenta nog

Det målas idag upp som att vi har ett stort eleffektproblem på vintern i Sverige och när kärnkraften börjar avvecklas kommer effekten inte att räcka till.

Inget kunde vara mer fel. Felet är att elnätbolagen har en mycket dålig styrning av eleffektens användning hos elkonsumenterna.

Genom att enkelt förändra dagens fasta kostnader gällande säkringsabonnemanget till endera en helt rörlig fakturering per kWh eller till en delvis rörlig fakturering och delvis effektfakturering skulle ofantliga mängder eleffekt frigöras. Här pratar vi om en eleffekt om 8.000 MW som kan trollas bort.

Helt rörlig fakturering från elnätbolaget

Vid helt rörlig fakturering är det extra viktigt med enkelhet gällande debiteringen.

Vid helt rörlig fakturering finns ingen fast abonnemangsavgift.

Abonnenten behåller de säkringar som finns idag.

Under vår, sommar och höst sker ingen fakturering.

Faktureringen sker under vintern.

Faktureringen under vintern ska täcka elnätbolagets alla kostnader under helåret och lite till.

Dels faktureras elabonnenten för de kWh som används under vintern på vardagarna mellan kl 21 och kl 06 och under helgerna mellan kl 22 och kl 08 med en årsvis i förväg fastställd kostnad per använd kWh elenergi t ex 50 öre per kWh.

Dels faktureras elabonnenten för de kWh som används under vintern på vardagarna mellan kl 06 och kl 21 och under helgerna mellan kl 08 och kl 22 med en årsvis i förväg fastställd kostnad per använd kWh elenergi t ex 100 öre per kWh.

Fördelen med helt rörlig fakturering är dels att man inte behöver förändra säkringarna. Om någon abonnent vill höja sina säkringar debiteras en extra rörlig avgift för all elanvändning om t ex 100 öre per kWh under vintern.

Dels finns fördelen att det kommer att löna sig bättre att spara energi eftersom den rörliga kostnaden per kWh är högre. Detta spar i sin tur eleffekt dels genom att många energibesparingar som t ex tilläggsisolering sparar effekt under vintern direkt hos abonnenten medan andra energibesparingar som solpaneler sparar eleffekt i vattenkraftmagasinen.

 

Delvis rörlig fakturering och delvis effektfakturering från elnätbolaget

Vid delvis rörlig fakturering och delvis effektfakturering fungerar den delvis rörliga faktureringen som den helt rörliga faktureringen men med lägre kostnader per kWh.

Effektfaktureringen innebär att abonnenten faktureras för den faktiska eleffekten som används under dagtid enligt ovan.

Den moderna elmätaren kan läsa av timvis elförbrukning och därmed kan abonnenten faktureras för all eleffekt som används varje timme på vardagar kl 06 till 21 och under helger mellan kl 08 och kl 22. Abonnenten debiteras per använd kW under varje timme med t ex 100 öre per kW och timme.

Ytterligare möjliga effektsänkningar är att låta de lägenheter som idag har trefas 16A få välja en sänkning till 10 A och samtidigt få en rejäl sänkning av eleffekttaxan med t ex 100 öre per kW och timme under dagtid på vintern. 10 A ger med trefas 6,9 kW möjlig eleffekt i en lägenhet.

De vanligaste säkringsstorlekarna för hushållen i Sverige är 16 A, 20 A och 25 A. Med trefas är effekterna 11, 14 och 17 kW.

Det är ytterst få lägenheter med trefas 16 A som använder den möjliga totaleffekten 11 kW. De flesta lägenheterna använder inte ens effekten från  trefas 10 A som innebär 6,9 kW. 6,9 kW innebär i en lägenhet att ugnen är på, samtidigt som två elplattor är på och även dammsugaren. Många lägenhetsboende använder aldrig mer än 4 kW. Varför ska de behöva betala eleffekten för de andra?

Kylskåp, spisplattor, ugnar och tvättmaskiner har blivit energi-effektivare varför det är möjligt att trefas 10 A skulle kunna bli normal lägenhetsstandard istället för 16 A.

 

Det är för elnätbolaget mycket enkelt  att genomföra rörlig ”effekttaxa”. Det är endast en enkel matematisk operation som en dator klarar av på under sekunden.

Varför gör de då inte det? De riskerar då att förlora inkomster genom att det blir lätt att kontrollera för den enskilde abonnenten. Marknaden kommer inte att genomföra detta.

Därför måste detta förändras av statsmakterna dvs regering och riksdag och i slutänden av dig. Här har också Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen en uppgift.

 

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Bilden: Vinterskrud Pixabay

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.