Arne, Magneten och Sjöhorvan diskuterar om EON på solcellsforum.

 

 

Arne skriver:

 

EON verkar inte skämmas för att mycket kraftigt öka sina redan dyra priser.
De drar de sig inte heller för att kraftigt minska nätnyttoersättningen till bl.a. solcellsanläggningsägare.
Inmatningsabonnemang är om t.ex. en solcellsägare inom EONs elnät råkar mata ut fler kWh än han köper.

EONs priser för El-område Syd:

Elnätsabonnemang 20 A villa, pris inkl. moms och myndighetsavgift:
1:a jan 2015: 453,75 kr/månad
1:a juli 2016: 500,00 kr/månad
1:a juli 2017: 550,00 kr/månad
För år 2018 hotar de även med duktiga höjningar

Nätnyttoersättning till t.ex. solcellsanläggningsägare, per kWh, exkl. moms
1:a jan 2015: 0,052 kr
1:a jan 2016: 0,050 kr
1:a jan 2017: 0,050 kr
1:a jan 2018: 0,0292 kr

Mikro-elproduktion inmatningsabonnemang, per månad, inkl. moms:
1:a jan 2016: 156,25 kr
1:a jan 2017: 175,00 kr
1:a jan 2018: 190,25 kr

På 2 år har EON höjt elabonnemanget med hela 21,2 %. Makalöst.
Samtidigt sänker EOn nätnyttoersättningen under 3 år med 43,8 %. Också makalöst.
Inte nog med det, de höjer på 2 år inmatningsabo-priset med 21,8 %. Vad ska man säga?

Givetvis skäms de inte heller för att höja elöverföringsavgiften också mycket kraftigt.
1:a juli 2015: 0,180 kr/kWh, inkl. moms
1:a juli 2016: 0,198 kr/kWh, inkl. moms
1:a juli 2017: 0,218 kr/kWh, inkl. moms
Skamlöst höjning där också på hela 21,1 % på 2 år!

EON har alltså högre kostnader för elöverföringen från kraftverken vid de norrländska floderna och energiförluster vid alla omtransformeringar och i ställverk och höjer elöverföringsavgiften kraftigt.
Men då måste följdaktligen värdet av nättnyttan som solcellsägarna gör med sin inmatning av solström på EONs elnät, öka i minst samma grad. Den solströmmen behöver ju inte transporteras hundratals mil och omtransformeras i ställverk, utan den solströmmen kan solcellsägarens grannar nyttja praktiskt taget utan  några förluster alls. Det är det som är nätnyttan och det är den som EON ska ersätta solcellsägaren för.
EOns nättnyttoersättningen borde alltså vara minst ca 0,063 kr/kWh.

EON verkar alltså väldigt fientligt inställd till förnyelsebar energiproduktion såsom bl.a. solcellsanläggningar.

Sjöhorvan

Re: Monopolföretaget EONs kraftiga prishöjningar

  Ja Arne du är inte ensam om att ha EON som nätägare, har haft konversationer med dom och det enda som de säger är att de investerar så mycket i vårt nät. Jag har blanktråd till min fastighet så än har jag inte sett röken utav dom investeringarna.

Energimarknadsinspektionen ”EI” som är den myndighet som ska stå upp för konsumenterna verkar helt uddlöst och verkar mest lägga våra skattepengar på domstolstvister med monopolnätägarna som de förlorar. Kanske har nätägarna råd med välformulerande advokater från alla våra avgifter. Man blir bra sugen på att klippa ledningen men än är det tyvärr lite svårt.

magneten

Re: Monopolföretaget EONs kraftiga prishöjningar

  Ungefär samma utveckling hos Ellevio som jag har tyvärr… En liten tröst är dock att de just nu gräver ner markkabel i vårat område, fick dom även att bekosta flytt av mitt mätarskåp samt ett nytt fint skåp med extra överspänningsskydd från elrond 🙂

Vattenfall som jag säljer till har precis höjt sin  fasta avgift, då det är på de fasta avgifterna bolagen tjänar pengar (marginella vinster för själva elen)

Sjöhorvan

Re: Monopolföretaget EONs kraftiga prishöjningar

  Då var det dags igen!

EON höjer sina avgifter igen: Med fina ord som att de behöver framtidssäkra elnätet och även följande mening: ”Omställningen till förnybar energi från sol- och vindkraft gör att elnätet måste anpassas till att istället kunna ta emot el från många mindre producenter.”

Väldigt nyfiken vad det innebär i praktiken. Jag tror ju de snarare tjänar pengar på oss mikroproducenter långt ut på nätet som minskar deras överföringsförluster, men nätnyttoersättning eller som den nu heter förlustersättning hos EON har minskats från 5 öre/kwh till 2,92 öre/kwh. Hur går det hänger det ihop? Någon på forumet som vet mer?

Arne

Re: Monopolföretaget EONs kraftiga prishöjningar

  Det är skandalöst som monopolföretagen skinnar elkunderna. Det är den svenska sittande regimen och dess odugliga och medborgarfientliga politruker som har gett EON med fler andra elnätsbolag dessa previlegier att agera monopolföretag och hänsynslös skinna sina kunder. Kunderna kan inte välja bort dessa monopolföretag, utan tvingas vackert göda dem. Det finns verkligen regimer som behöver störtas.

Om nu EON anger att nätöverföringskostnaderna stiger, då blir elnättsnyttan med den ström som solcellsproducenter tillverkar ännu mer värd än tidigare, och då ska följdaktligen EON betala solcellsproducenterna mer i elnätsnyttoersättning.  Den solström som solcellsproducenterna producerar behöver ju inte ledas från norrländska vattenkraftverken och transformeras upp till högspänning och sedan nertransformeras till lågspänning som konsumenterna kan använda.

magneten

Re: Monopolföretaget EONs kraftiga prishöjningar

  Nätnyttan beseras på förlusterna nätbolaget har i sitt nät vilket är kanske ca 10% totalt av all den överförda elen och sedan gångras det med elpriset. Ex 0,1×30öre= 3öre för nätnyttan om just denna kwh produceras lokalt och endast behlver överföras till närmsta granne. Högre elpriser innebär en högre nätnyttoersättning och vice versa. (Elbolagen räknar nämligen tyvärr inte med någon överföringsavgift för sina nätförluster)

Sjöhorvan

Re: Monopolföretaget EONs kraftiga prishöjningar

  Hmm, är du verkligen säker på att nätnyttan är relaterad till elpriset magneten? Då borde ju rimligtvis nätnyttan fluktuera över året som elpriset gör beroende på exempelvis hur många kärnkraftsreaktorer som är i drift eller fyllnadsgrad i vattenmagasin.

Jag har skickat frågan om nätnyttan till EON’s kundtjänst sept-2017 men ännu inget svar trots påminnelser, skandalöst av ett så stort företag. Ett elnätsuppror vore på sin plats.

 

 

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

 

Bilden: 16 kW i Akalla lev av Solar Supply

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.