Vi kan aldrig bygga ut för mycket vindkraft och solkraft.

Elförbrukningen i Sverige ligger idag runt 135 TWh per år. Sveriges övriga energiförbrukning  är ca 300 TWh per år. Det handlar om ved, torv, lutar, naturgas, oljeprodukter, kol och koks. Om det tidvis under året skulle produceras för mycket solkraft eller vindkraft, dvs mer än vad den vanliga elanvändningen inkl lagringen i vattenmagasinen och elexporten, kan ta emot är det bara att trycka in denna elenergi som ersättning för delar av dessa 300 TWh. Naturligtvis måste en sådan extra elanvändning byggas ut succesivt i samklang med sol- och vindkraftsutbyggnaden men det är tekniskt enkelt med dagens teknik och lönsamt.

Det betyder att vi i framtiden kan bygga ut vind-och solkraften till att ge uppemot 300 TWh elenergi per år utan problem.

Idag ger ca 6.500 MW nominell vindkraft ca 18 TWh elenergi per år.

Vid stark kyla ger vindkraften enligt samstämmiga bedömare i genomsnitt 11 % av sin nominella maxeffekt. Således ger dagens vindkraft ungefär 11 % av 6500 MW dvs 715 MW eleffekt vid stark kyla.

Om vi bygger ut vindkraften till 180 TWh per år gällande energiproduktionen får vi ett effekttillskott på 7150 MW vid stark kyla.

Med vattenkraftens effekt om 16.000 MW har vi då med vindkraftens hjälp en förnybar effektresurs om 23.150 MW.

Just nu kl 12 mitt på dagen den 11 januari med minus 16 grader mitt i Sverige har vi en eleffektförbrukning om 21.976 MW.

Till detta har vi till exempel kraftvärmen.

Som en av mina vänner Kenneth Ahlström skriver: ”Jag jobbar själv på ett fastighetsbolag som äger två vindkraftverk vilka producerar all den el vi behöver till vår drift (fläktar, pumpar, ventilation m.m) på årsbasis, inte per timme, vi säljer också el till 500 hyresgäster. Detta är helt unikt och jättebra.

Mer subventioner borde läggas på att utveckla kraftvärmen i Sverige. Den producerar som bäst när behovet är som störst. Färre än hälften av landets fjärrvärmenät producerar el idag. Den installerade effekten är cirka 6000 MW och tillgängligheten vintertid är 90 %. En fördubbling av den effekten skulle vara möjlig.”

Jag håller fullständigt med Kenneth gällande kraftvärmen.

So what is the problem?

 

Civilingenjör Lars Sundström  SunToEarth

SunToEarth granskar och avslöjar maktmissbruk

Bilden: Solceller på gymnasium på Kungsholmen Stockholm

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.