Vattenfall får inte stoppa solceller på Gotland!

Vattenfall kan inte neka någon på Gotland att sätta solceller på taket och koppla in mot nätet! I oktober inledde Ei tillsyn mot GENAB(Vattenfall) för att utreda hur beslutet förhåller sig till de bestämmelser i ellagen som handlar om anslutnings- och överföringsskyldighet.

Kapacitetsbrist är ett godtagbart skäl för att neka anslutning. Enligt rådande omständigheter kan det därför finnas grund för GENAB att begränsa anslutning av ny produktion, men en bedömning måste göras i varje enskilt fall och det måste i så fall komma in ett ärende till Ei där någon begär prövning efter att ha blivit nekad anslutning. Eftersom inget ärende har kommit in till Ei finns heller ingen anledning för myndigheten att fatta beslut om eventuella åtgärder beträffande GENAB:s anslutningsskyldighet.

Förtydligande om mikroproduktion

Beträffande så kallad mikroproduktion så gäller följande: en elanvändare som har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere och producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt ska inte betala någon anslutningsavgift om hen inte matar in mer el i nätet än vad hen tar ut. Att koppla på mikroproduktion på ett redan befintligt abonnemang räknas inte som en ny anslutning. Därför kan inte ett elnätsföretag neka en sådan inkoppling.

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Fotot: Klubbacken 25 Hägersten

 

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.