Ulla Sandborg och Svenska Kraftnät bromsar den förnybara energin

I SvD Näringsliv skriver Svenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborg(US) i oktober ett debattinlägg på temat Ny elintensiv industri och de utmaningar som följer när ny förbrukning går i otakt med nät- och kraftsystemutvecklingen.

 US skriver: ”Få tecken tyder i dag på en avsevärt minskad elanvändning i Sverige.”

Svar: Sveriges elförbrukning sjönk med 1,5%  under 2017 jämfört med 2016.

US skriver:” Industrin ställs om till elintensiva processer”.

Svar: Sveriges industri sänker sin elförbrukning. Skogsindustrin blir mer och mer självförsörjande på el genom egen förnybar elproduktion med biomassa och spillprodukter från skogsbruket.

US skriver: ”Vad kan då Svenska kraftnät göra när nätet är fullt? I många fall är svaret att bygga nya ledningar. Men att utreda, få tillstånd och bygga elledningar tar tid – 10 till 15 år för en ny stamnätsledning.

Svar: Alla tillstånd är klara för en ny Gotlandskabel. Varför gör US ingenting?

US skriver: Svenska kraftnät ska inte sätta sig till doms över vilka som ska få, eller inte få, förtur till elnätet. Vi behandlar alla lika. Hur gärna Svenska kraftnät än vill vara möjliggörare så håller vi inte i nyckeln i det korta perspektivet. Det gör istället regionala aktörer genom att tillåta ökad produktion inom regionen.

Svar: Vattenfall(Gotlands Energiverk AB) tillåter gärna ökad förnybar elproduktion på Gotland. Varför bromsar Svenska Kraftnät? Änd-utrustningarna på den befintliga likströmskabeln lär också kunna uppdateras för att utöka kapaciteten på denna. Varför gör Svenska kraftnät ingenting?

 US skriver: För att på längre sikt möjliggöra för etablering av ny elintensiv industri krävs ny infrastruktur för el, högre nätkapacitet och nya utlandsförbindelser . Allt för att klara av etableringar av elintensiv industri och omställningen till ett förnybart elsystem.

Svar: Varför vill US att vi bygger elintensiv industri och hur tror US att det ska hjälpa omställningen till ett förnybart elsystem. Enda svaret är att US hoppas att vi då låser fast oss i hög elförbrukning och att vi då ska räddas av kärnkraften.

US skriver: Svenska kraftnäts uppdrag är i förlängningen att möjliggöra statsmakternas klimatpolitiska ambitioner.

Svar: Varför sätter US då inte igång?

US kan börja på hemmaplan och göra Svenska kraftnät effektivare gällande sin egen elanvändning.

Någon på Svenska kraftnät skrev anonymt: ”Om vi gör av med el i onödan så drabbar det ingen fattig. Vi hanterar ändå så mycket el så vad spelar det för roll?”.

Några exempel:

På samtliga transformatorstationer i Sverige håller Svenska kraftnät utomhusbelysningen igång dygnet runt och året runt. Ingen automatik. Även tänt klockan tolv på midsommarafton.

På samtliga transformatorstationer i Sverige håller Svenska kraftnät sina staket ”inbrottssäkra”  med el igång dygnet runt och året runt trots att säkrare staket utan el finns. ” Vi hanterar ändå så mycket el så vad spelar det för roll?”.

Samtliga transformatorer på dessa stationer är gamla och ineffektiva och ett utbyte av samtliga transformatorer i vårt elnät sparar minst  50% dvs ca 2 TWh per år.

På samtliga av Svenska kraftnäts kontor har man ytterst ineffektiva ventilations- och belysningssystem. Här kan US garanterat spara 70 % av elförbrukningen.

” Vi hanterar ändå så mycket el så vad spelar det för roll?”.

Det spelar roll.

Vad kan nu regeringen göra?

Dels bör hela ledningen för Svenska kraftnät bytas ut snarast mot en ledning helt utan tidigare samröre med Svenska kraftnät, Energiföretagen och kärnkraftsindustrin.

Dels bör medel öronmärkas för helt fristående konsulter och entreprenörer utan tidigare samröre med Svenska Kraftnät, Energiföretagen och kärnkraftsindustrin , med dokumenterade kunskaper gällande eleffektivisering och förnybar elenergi, som utan beroende från Svenska Kraftnät ska gå igenom hela Svenska Kraftnät från topp till tå och se till att Svenska Kraftnät blir ett föredöme gällande energieffektivisering och förnybar energi.

Dessutom kan man lyssna på ABB:

 ”ABB är väl förberedda på EU:s ekodesigndirektiv. Våra mest energieffektiva distributionstransformatorer har cirka 50 % lägre förluster jämfört med ekodesigndirektivets krav.

ABB är väl förberedda för de nya kraven på miljöanpassad konstruktion. Våra mest energieffektiva distributionstransformatorer har cirka 60 % lägre förluster jämfört med EU:s ekodesigndirektiv som började gälla 2015. Även våra krafttransformatorer uppfyller kraven från den 1 juli 2015.

Den nya elnätsregleringen som började gälla 1 januari 2016 ger incitament för reduktion av nätförluster. Nätförlusterna jämförs med en normnivå och minskas förlusterna ger det ett tillägg till intäktsramen. Även normprislistan ger stöd för energieffektiva transformatorer som rejält sänker förlusterna i elnätet.

Att välja de mer energieffektiva transformatorerna innebär alltså stora vinster för plånboken. ABB:s energieffektivare varianter kostar lite mer i inköp men redan efter cirka 5-10 år innebär den energieffektiva transformatorn ren vinst.”

Svenska Kraftnät skriver på sin hemsida: Vi är redo dygnet runt och ser till att hålla lamporna tända.

Jag tycker att ni ska installera ljuskänsliga rörelsevakter för era ”dygnet-runt- tända” lampor på era transformatorstationer! Skulle spara 99,99 % av elanvändningen då stationerna så gott som alltid är folktomma.

Avdelning ”Finn fem fel”:

Svenska kraftnät skriver på sin hemsida:

  Vindkraften har såklart sina fördelar. Kärnkraft har fördelen att den är mer planerbar och förutsägbar än vindkraft. Detta innebär att under en mörk, kall och vindstilla vinterdag är vindkraftens produktion är låg samtidigt som elförbrukningen är som högst.

För att underlätta är felen fetstilade.

Fel nr 1: Svenska Kraftnät tycker inte att vindkraften har några fördelar.

Fel nr 2: Kärnkraften är inte mer planerbar. Oskarshamns nyrenoverade och nyservade kärnkraftsreaktor Oskarshamn 3  gick i höstas helt oväntat sönder och tappade från 1450 MW eleffekt till 0 MW eleffekt på 5 sekunder. Med hjälp av förträffliga SMHI kan vi i Sverige förutse vindkraftens elproduktion flera dagar i förväg.

Fel nr 3: Elförbrukningen är som högst under dagtid när det är ljust och människor är aktiva.

Fel nr 4: Elförbrukningen är som högst när det blåser och våra byggnader kyls av vinden.

Fel nr 5: Vindkraftens produktion är inte låg samtidigt som elförbrukningen är som högst.

Avdelning korrigeringar från SunToEarth

Svenska kraftnät skriver på sin hemsida:  vindkraften ger 10 % av elen till vår elförbrukning i Sverige.

Svenska kraftnät borde ange den korrekta siffran: 13 % av vår elförbrukning kommer idag från vindkraften.

Svenska kraftnät skriver på sin hemsida:  Elförbrukningen är idag 140 TWh per år i Sverige.

Svenska kraftnät borde ange den korrekta siffran: Elförbrukningen är idag 136 TWh per år i Sverige.

 

Med korrekt energieffektivisering bör elförbrukningen om 10 år kunna ligga vid 100 TWh per år i Sverige.

 

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Fotot: Okänd transformatorstation från anonym källa med tända lampor under dagtid

 

 

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.