Räcker elen till när vi nu avvecklar kärnkraften? Ja, det är ingen ko på isen. Det är inte ens en fågel på isen!

Varning: Denna artikel kan vara behäftad med smärre sakfel vilket jag i så fall ber om ursäkt för. Idag är Sveriges maximala eleffektbehov ca 25.000 MW vid stark kyla.Vi har idag tillgång till ca 40.000 MW effekt med alla effektproducenter inräknade inkl vatten, vind, sol , biomassa, avfall, kol, gas, olja mm. Det är således idag ingen ko på isen ifall vi idag får stark kyla.

Vi kommer att avveckla kärnkraften fram till 2040 och förlorar därmed 8.500 MW eleffekt. Vi har således gällande befintliga installationer, 40.000 MW minus kärnkraftens 8.500 MW, kvar 31.500 MW elkraft att tillgå redan idag! Här ingår en betydande del ej miljövänlig elkraft som el från avfall, kol, olja, gas mm. Av dessa 31.500 MW består vattenkraften av 16.000 MW , vindkraften av ca 700 MW och kraftvärmen från fjärrvärme ca 6000 MW. Vi behöver således klara av 25.000 MW effektbehov vid stark kyla år 2040.

 Vad kommer att ge oss ökad miljövänlig eleffekt fram till år 2040?

Minskning av effektbehovet

Energieffektivisering inom alla sektorer. Uppskattad effektminskning 8.000 MW.

Nyproduktion av byggnader med passivhus och  plusenergihus . Uppskattad effektminskning 2.000 MW.

Ökning av efterfrågeflexibiliteten(förbrukarflexibilitet). Uppskattad effektminskning 8.000 MW under dygnet.

Varmare klimat på grund av miljöfarliga utsläpp. Uppskattad effektminskning 2.000 MW.

Summa  20.000 MW

Ökning av effekttillskottet

Utbyggnad och renovering av befintlig vattenkraft. Uppskattad effektökning 3.000 MW.

Utbyggnad av vindkraft. 4.300 MW uppskattat effekttillskott utgående från 11 % tillgänglighet vid stark kyla.

Installation av solcellsanläggningar tillsammans med energilagringssystem. Uppskattad effektökning 1.000 MW.

Vågkraft. Uppskattad effektökning 1.000 MW.

Utökad energilagring i vattenkraftdammar och vässade turbiner. Uppskattad effektökning  3.000 MW.

Utökad energilagring i batterilager ,saltlager och termiska lager. Uppskattad effektökning 1.000 MW.

Utbyggnad av biokraft. Uppskattad effektökning 5000 MW.

Summa 18.300 MW

Sammanlagt miljövänligt  effekttillskott 38.300 MW

Tillsammans med dagens 31.500 MW från vattenkraft, vindkraft,biomassa, avfall, kol, gas, olja mm får vi då en effekt om 38.300 plus 31.500 MW dvs totalt 69.800 MW.

Till detta kommer möjlig förnybar import från Danmark och Norge gällande vindkraft och vattenkraft mellan 1000 och 5000 MW som jag inte räknar in.

Vad kommer att öka eleffektbehovet fram till år 2040?

Det är främst  försäljningen av elbilar och andra elfordon. Uppskattad effektökning fram till år 2040 2.000 MW.

Tillsammans med dagens maximala eleffektbehov om 25.000 MW blir det ett eleffektbehov om 27.000 MW år 2040.

År 2040 har vi således en sammanlagd mix av miljövänlig(ca 60.000 MW)och ej miljövänlig effekt (ca 9.800 MW)med tillsammans 69.800 MW för att klara av effektbehovet 27.000 MW.

Ser inte ut som en omöjlig ekvation!

 

 Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

SunToEarth granskar och avslöjar maktmissbruk

Bilden: Solceller på villa i Farsta Stockholm totalt 74 m2 och 11 kW

 

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.