Inom ett år fördubblas elpriserna- Alexanderhugget

 Den stora bluffen är ”brist på eleffekt” när kärnkraften avvecklas. Vi har så stora effektreserver att det bara handlar om god planering. När hade vi senast elbrist i landet? Innan denna planering överhuvudtaget behöver påbörjas ska vi utföra Alexanderhugget. Det handlar om att med ett enda slag lösa den Gordiska Knuten. Den Gordiska Knuten är att de fasta elnätskostnaderna nu är större än de rörliga elhandelskostnaderna. Det finns därför inget starkt incitament för konsumenterna att minska eleffektberoendet och energiberoendet. 

Alexanderhugget

Alexanderhugget omvandlar nätbolagens alla fasta taxor till rörlig taxa med pris per använd kWh. Omvandlingen bör ge en till två kr per kWh i rörlig kostnad. Tillsammans med elhandelsbolagens rörliga taxa mellan en och två kronor per kWh bör den nya helt rörliga taxan kunna ligga någonstans i närheten av tre kronor per kWh i genomsnitt. Men du slipper helt den fasta nätkostnaden. Alexanderhugget ger därför ett mycket starkt incitament till att minska effektbehovet och energibehovet hos alla elanvändare.

Nättaxan hos nätbolagen bör således göras helt rörlig. Om elhandelsbolagen har någon fast del av elräkningen ska även denna del göras helt rörlig. Om du ej använder någon el men har fast elinstallation ska du inte betala en enda krona. Den rörliga elnättaxan ska precis som gällande elhandelsbolagen betalas i förhållande till förbrukad el och förbrukat antal kWh. Enbart Alexanderhugget skulle enligt mina beräkningar medföra en total elenergiminskning i Sverige om ca 15 % inom en månad och ca 40 % inom två år. Dessutom skulle motsvarande eleffektminskning bli ca 10 % inom en månad och ca 30 % inom två år. Vi skulle då kunna stänga sex av kärnkraftverken inom två år. Idag betalar du gällande din rörliga eltaxa  en bra bit över en krona per kWh. Med Alexanderhugget skulle du istället betala kanske tre kronor per kWh!  Men du slipper nätavgiften. En stor fördel med Alexanderhugget är att nätkostnaderna  blir lätta att jämföra när du ser vad nätkostnaden kostar per köpt kWh. Den största fördelen med Alexanderhugget blir att de flesta av oss får lägre elkostnader och att konkurrensen mellan både elhandelsbolagen och mellan nätbolagen ökar.

Uppföljaren

Det är viktigt att vi håller nere det totala eleffektbehovet i Sverige. Därför måste det kosta att använda el när det är riktigt kallt. Taxan per kWh ska därför variera beroende på tid på dygnet och året. Ju mer eleffekt som används i Sverige desto dyrare ska denna timtaxa vara. Med Uppföljaren skulle eleffektminskningen förbättras till ca 40 % inom två år. Med Uppföljaren skulle du betala  ännu mer när det är kallt ute och på morgnar och kvällar. På helger eller när det blåser friskt eller när solen skiner blir det billigare. Mest ska du betala på vardagsmorgnar när det är kallare än minus tjugo grader eller mer.

Finliraren

Som ett tredje steg för effektminskning kan ”säkringar” installeras i varje hem där du som konsument kan välja att låsa dig vid en lämplig säkringsstorlek och få lägre kostnad per kWh. Du kan då om du idag har 16 A säkring på tre faser välja att låsa fast proppskåpet vid t ex 13 Ampere(13 A) säkring på alla tre faserna eller även välja olika säkringar på olika faser. Du kan exempelvis välja 12 A, 11 A och 14 A på de tre faserna beroende på vad din elektriker säger. Med Finliraren skulle eleffektminskningen ytterligare förbättras till ca 43 % inom två år. Med Finliraren skulle du få ytterligare lägre kWh-priser om du kan sänka ”säkringarna”.

 Varför skulle effekterna bli så stora?

Anledningen är att alla privatpersoner  och företag m fl som idag är sparsamma med elen  ändå skulle bli uppmuntrade till att effektivisera ytterligare. De som inte är sparsamma med elen skulle få en mindre elchock. De skulle omgående börja genomföra lämpliga eleffektiviseringar. Potentialen för eleffektiviseringar är stor vid fördubblade elpriser. I början blir den totala elkostnaden ungefär lika hög som tidigare för alla elanvändare. Alla elkostnader blir rörliga. Efter två år har alla fått lägre elkostnader på grund av de stora och lönsamma eleffektiviseringar som elanvändarna börjat genomföra.

Jag frågar nu: Finns det någon som helst anledning att inte genomföra Alexanderhugget?

 

Vid svärdet och pennan

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

soltilljord@gmail.com

Fotot Solceller i norra Stockholm

 

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.